Kurumsal Değerlerimiz…

 • Tüm faaliyetlerimizin odak noktası müşterilerimizdir.
 • Çalışanlarımıza değer verir, zorlayıcı hedefler belirler ve onları ödüllendiririz.
 • Sürdürülebilirlik
 • Açık İletişim
 • İnsana Değer Vermek
 • Güvenirlilik
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Kalite
 • Başarma Azmi
 • Doğaya Saygı